Badanie sprzętu dielektrycznego

Badanie wykonywane jest zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami

CZASOOKRESY BADAŃ WEDŁUG POLSKIEJ NORMY PN-IEC 60364-6-61 I PRAWA BUDOWLANEGO ORAZ PRAWA ENERGETYCZNEGO

7.4. Izolacyjny sprzęt ochronny.

Przy instalacjach i urządzeniach w warunkach naszego obiektu należy stosować:

  • okulary ochronne przy pracach szlifierskich, spawalniczych i przy pracach pod napięciem w rozdzielniach niskiego napięcia,
  • rękawice izolacyjne gumowe przy pracach na rozdzielniach będących w warunkach zawilgocenia pomieszczenia,
  • rękawice izolacyjne gumowe i buty izolacyjnych przy pracach remontowych kabli ziemnych,
  • dywaniki dielektrycznych ułożonych przed rozdzielnią główną niskiego napięcia,
  • uzupełniaczy jedno i trójfazowych.

Izolacyjny sprzęt ochronny należy poddawać okresowo próbom wytrzymałości elektrycznej.

Sprzęt, którego termin ważności próby okresowej został przekroczony, nie nadaje się do dalszego stosowania i należy go natychmiast wycofać z użycia.

Próby wytrzymałości elektrycznej należy wykonywać w terminach ustalonych w przedmiotowych sprzętu ochronnego.

W przypadku braku takich norm próby sprzętu ochronnego należy wykonywać w terminach podanych w zestawieniu.


Rodzaj sprzętu
Czasokres badań (miesiące)
Podstawa badań
Rękawice elektroizolacyjne6PN-EN 60903:2006
Półbuty elektroizolacyjne6PN-77C-94136; KOW/S-01/2015
Kalosze elektroizolacyjne6PN-EN 50321:2002
Drążki izolacyjne12PN-EN 60832:2010
Kleszcze izolacyjne12PN-EN 60832:2010
Haki ewakuacyjne12PN-EN 60832:2010
Uchwyty, chwytaki izolacyjne12PN-EN 60832:2010
Wskaźniki napięcia12PN-EN 61243-1:2007
Uzgadniacze faz12PN-EN 61243-1:2007
Detektor pola elektrycznego12WTO-2/09
Chodniki i dywaniki elektroizolacyjne12PN-EN 61111:2009
Obuwie specjalne dla Straży Pożarnej12PN-EN 15090:2012; PN-EN 50321:2002
Pomosty izolacyjne12WTO-3/02
Uziemiacze przenośne60PN-EN 61230:2011
Hełm elektroizolacyjny12PN-EN 50365:2005
Narzędzia izolacyjne12IEC 609000

Przed każdym użyciem sprzętu ochronnego należy sprawdzić:

  1. napięcie, do jakiego sprzęt jest przeznaczony (sprzęt izolacyjny i wskaźniki),
  2. stan sprzętu przez szczegółowe jego oględziny,
  3. termin ważności próby okresowej,
  4. działanie wskaźnika napięcia.

Uwaga : W przypadku ujemnego wyniku powyższych sprawdzeń nie wolno sprzętu używać i należy oddać go do kontroli technicznej. Sprzęt ochronny, uznany za niezdatny do użytku i do naprawy należy złomować.

Galeria

Kontakt

Zakład Instalatorstwa Elektrycznego
Zbigniew Chruściel

NIP: 814-000-45-80
REGON: 690378468

Polityka Prywatności

Jak trafić